Op deze eerste pagina vindt u mijn nieuwste werk of het laatste nieuws.

‘De blozende bastions van de mensheid’ appeleert aan de behoefte van mensen om in de levens en huizen van anderen te kijken en te zien wat daar zoal gebeurt en daar, helaas, een mening over te hebben. Al eeuwen komen erotische avonturen voor die vaak worden veroordeeld door bekrompen groepen. Veel individuen uit die groepen praktiseren dezelfde avonturen die ze bekritiseren. In feite is er niets nieuws onder de zon. Het is aan u om uit te maken of u bloost van schaamte of van plezier. 

Filmpje!

‘The blushing strongholds of mankind’  |  Papier  |  124 x 144 cm(inclusief lijst)

Dolf Dijkstra

Stronghold:
A place that has been fortified so as to protect it against attack or where a particular cause or belief is strongly defended or upheld.